מדיניות הפרטיות

 1. מפעילת את האתר בו אתם גולשים כעת ("מפעילת האתר" ו/או "המפעילה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר זה ובכל אתר אחר בניהולה ("האתר" ו/או "האתרים"). לפיכך, מבקשת המפעילה באמצעות מסמך זה ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתריה את מדיניות הפרטיות הנהוגה בהם, את האופן בו היא אוספת ומשתמשת במידע אישי שנמסר לה על ידך באמצעות גלישה באתר זה ובאתרים אחרים בבעלותה, מילוי טפסים באתר, שיחה עם נציגי שירות וכל שימוש אחר בשירותים השונים שהאתר מציג, זאת ללא קשר לאופן הגישה לשירות.
 2. מדיניות הפרטיות המוצגת במסמך זה ("המדיניות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ו/או האתרים. כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתר ו/או האתרים ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה, לצד תנאי השימוש הכללים, שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים.
 3. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לכל המגדרים.
 4. נדגיש כי המדיניות חלה על כלל השימושים שתעשה באתר זה ובאתרים אחרים בבעלותנו, בין אם השימוש נעשה באמצעות מכשיר אישי שלך ובין באמצעות מכשיר של צד שלישי.
 5. היה והינך סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או ככל ויש לך שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למפעילת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected] או באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.
 6. מפעילת האתר מבטיחה לנקוט במירב המאמצים על מנת להיענות לפנייתך, אולם יש לה את שיקול הדעת הבלעדי לפעול אחרת ובהתאם לדין. אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך באתר ו/או האתרים של המפעילה.
 7. לתשומת לבך: אינך חייב על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ("חוק הגנת הפרטיות") למסור לאתר פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו. אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך באתרי המפעילה ו/או בשיחת טלפון למרכז השירות והמכירה של המפעילה מהווה הצהרה באשר לנכונותם.
 8. מפעילת האתר מבהירה כי היא רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה שכן מדיניות הפרטיות היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו באתרים תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה. לפיכך, מפעילת האתר ממליצה לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה מפעם לפעם.

איזה מידע אוספת מפעילת האתר:

 1. על מנת לקבל את השירותים שמציעה מפעילת האתר עליך למלא טופס מקוון ו/או ליצור קשר טלפוני למוקד השירות והמכירה של המפעילה.
 2. בעת מילוי הטופס המקוון באתרי האינטרנט של המפעילה או בעת שיחת הטלפון למוקד השירות והמכירה תתבקש לספק את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, סוג עבודת הגינון הנדרשת, עיר מגורים וכדומה.
 3. לאחר הזנת הפרטים בטופס המקוון ו/או בעת התקשרות עם מוקד שירות הלקוחות, תשוחח עם נציג המפעילה ותתבקש לתת פרטים נוספים הנדרשים על מנת להתאים לך את השירותים בצורה הטובה ביותר. ייתכן והנציג ישאל אותך לגבי הפרטים הבאים: כתובת דואר אלקטרוני פעילה, כתובת מגורים, דרכי התקשורת, סוג העבודה הנדרשת, גודל הגינה, תדירות הביקור הרצויה ועוד. חלק מן הפרטים האמורים הם פרטים שמוגדרים כפרטי חובה כך שבלא מסירתם לא ניתן יהיה לספק את השירותים. פרטים אחרים הם פרטים שאינם פרטי חובה. זכותך לשאול את הנציג בעבור כל פרט שאתה מספק האם הפרט נדרש על מנת לספק את השירות ומדוע; וחובתו של הנציג לספק לך תשובה בעניין זה.
 4. בכל מקרה יובהר כי בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים ו/או פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעתה של מפעילת האתר, ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים ו/או הפרטים הללו. ככל שתסרב למסור פרטים אלו, שומרת לעצמה מפעילת האתר את הזכות שלא לספק לך את השירות המבוקש.
 5. כאשר תיצור איתנו קשר באמצעות הטלפון, טופס מקוון באתר, הדוא"ל או באופן אחר, יכול ויתקבלו אצל מפעילת האתר פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. מפעילת האתר רשאית לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, צ'אטים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי המפעילה.

היכן נשמר המידע שאוספת מפעילת האתר:

 1. המידע שמפעילת האתר אוספת נשמר במערכת ניהול הנקראת Lead.im ("מערכת ניהול"), שכתובת אתר האינטרנט שלה: https://www.lead.im.
 2. מערכת הניהול עומדת בתקנים המחמירים בכל הקשור לאבטחת מידע ולפרטיות, ובראשם בתקן ISO 27001. תעודות המעידות על עמידת מערכת הניהול בתקן זה ניתן לראות כאן: https://www.lead.im/legal/27001.
 3. מפעילת האתר נוקטת את כל האמצעים הסבירים במטרה לשמור על פרטיות המשתמשים ובין היתר מיישמת מדיניות כניסה מבוקרת למערכת, הגבלת הרשאות צפייה במידע בהתאם לתפקיד, הגבלת הוצאת חומר ממערכת הניהול וכיו"ב.
 4. מפעילת האתר מסתמכת על ספק צד שלישי המפעיל את מערכת הניהול לצורך אבטחת המידע, ביצוע גיבויים וזמינות המידע. מידע מלא על האופן בו פועל ספק זה המפעיל את מערכת הניהול בתחום אבטחת המידע, גיבויים וזמינות המערכת ניתן למצוא כאן: https://www.lead.im/legal/security. לכל שאלה בעניין זה ניתן לפנות למפעילת האתר בדוא"ל [email protected]
 5. מפעילת האתר רשמה את מאגר המידע בו נשמרים פרטיכם. מספר מאגר המידע הרשום אצל רשם מאגר המידע הינו: 700068300. לפנקס מאגרי המידע ניתן לגשת דרך אתר האינטרנט של הרשות להגנת הפרטיות: פנקס מאגרי המידע – הרשות להגנת הפרטיות.

שימוש בתוכנות של צדדים שלישיים:

 1. על מנת לספק לך את השירותים באתר ולנהל את המידע האישי הנאסף אודותיך באתר, מפעילת האתר נעזרת גם בספקי שירותים חיצוניים (לרבות קבלני משנה שלהם) ("צדדים שלישיים" או "צד ג'"), וזאת במידה סבירה ולצרכים ניהוליים-עסקיים, כגון: פלטפורמות למחשוב-ענן וספקי אירוח (בארץ או בחו"ל), ספקי שירותי תמיכה ושיפור השירותים, ספקי משלוח הודעות דוא"ל ומידע שיווקי וכיו"ב.
 2. בעת שימושך באתר ו/או האתרים, צדדים שלישיים כגון Google עשויים לאסוף מידע מזהה או סטטיסטי אודותיך, ולהצליב מידע זה עם מידע המקושר לחשבונות המשתמש שלך באתרים אחרים, בין היתר, מידע בקשר להרגלי הגלישה שלך, היסטוריית גלישה, אתרים בהם ביקרת, פעולות שביצעת באתרים שמשתמשים בשירותים של Google וכיו"ב.
 3. כל עוד אתה גולש באופן מזוהה ברשת האינטרנט, מידע זה עשוי לזהות אותך ללא קשר למכשיר ממנו אתה גולש (כלומר, צדדים שלישיים כגון Google עשויים לאסוף אודותיך מידע על הרגלי הגלישה שלך במחשב הנייח, במחשב הנייד ובטלפון חכם ובכל מכשיר אחרת).
 4. מפעילת האתר איננה משתמשת בתוכנות צוברות מידע כלשהן כדוגמת tags, beacons, sdk' (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי "עוגיות").
 5. האתר ו/או האתרים עושים שימוש בכלי האנליטיקה שונים, לרבות כלי האנליטיקה של Google (Google Analytics) שעוזר למפעילת האתר להתאים עבורך את חווית הגלישה והשימוש באתר, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים המוצעים באתר ו/או האתרים של המפעילה.

למידע נוסף על מדיניות הפרטיות והשימוש בעוגיות על ידי שירות Google Analytics ראו כאן: כללי מדיניות של Analytics.
מומלץ לעיין גם במידע לגבי עוגיות ושימוש בהם לצורכי פרסומות על ידי Google. למידע בעניין זה ראו כאן: מידע על שימוש בעוגיות לצורכי פרסומת.

 1. במקרים בהם מדובר בעוגייה הנשמרת מקומית על גבי המכשיר שלך, אם אינך רוצה לאפשר שמירת עוגיות אלה בדפדפן תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך קרא את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי לא את כל העוגיות ניתן לנטרל וכי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר זה או באתרים אחרים המשתמשים באותן העוגיות, וכי מחיקת עוגיות קיימות אינה משפיעה על מידע שכבר נשמר בעוגיות והועבר לצדדים שלישיים. יובהר ויודגש כי מפעילת האתר עצמה איננה משתמשת באופן ישיר במידע מתוך העוגיות.
 2. מפעילת האתר משתמשת, כאמור, במערכת ניהול חיצונית Lead.im (www.lead.im) שאינה בבעלותה. מערכת הניהול עומדת בתקני אבטחת מידע ופרטיות כאמור בסעיפים 14-18 לעיל. המפעילה בעלת מערכת הניהול איננה משתמשת במידע שנאסף על ידי מפעילת האתר, למעט מידע שאיננו מזוהה לצורכי סטטיסטיקה, בקרה ושיפור השירות, אותו היא גם רשאית להעביר לצד ג' – כך לפי הצהרתה במדיניות הפרטיות של מערכת הניהול אותה ניתן למצוא כאן: אבטחת מידע, גיבוי וזמינות מערכת Lead Im.

מפעילת האתר מתחייבת לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק ולא להעביר את מידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. לצורך אספקת השירותים שמציע האתר ו/או האתרים, לתפעול תקין של האתר ולניטור השירות, בין אם על ידי המפעילה ובין אם באמצעות צד ג' בו היא נעזרת לצורך אספקת השירותים. אם נעשה שימוש בשירות צד ג' יועבר אליו מידע באופן מאובטח או תיתנן לו גישה למידע באופן מאובטח ורק במידה הנדרשת לצורך ביצוע הפעולות הקשורות באספקת השירות;
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות;
 3. במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
 4. אם מפעילת האתר תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;
 5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמה;
 6. בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי.

זכותך לעיון במידע שמפעילת האתר שמרה עליך:

 1. בהתאם לסעיף 13 לחוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
 2. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון ו/או שלם ו/או ברור ו/או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"). על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 3. אם המידע שנשמר לגביך במאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסייה, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניית הצעה מסחרית"), הינך זכאי על פי חוק הגנת פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע שמשמש למשלוח הצעות מסחריות ושיווקיות ("דיוור ישיר").
 4. המידע כאמור לעיל דרוש למפעילת האתר לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר. מידע זה יוסיף להישמר במאגר המידע של מפעילת האתר כפי שנקבע בחוק הגנת הפרטיות, אך לא ישמש עוד לצורך פניות בהצעות מסחריות.
 5. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה ממפעילת האתר כי המידע ממאגר המידע שמשמש לדיוור ישיר ושנתבקשנו למחוק אכן נמחק על פי, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות.
 6. יודגש כי בקשה למחיקת מידע ממאגר מידע שאינו משמש למשלוח הצעות מסחריות ושיווקיות, יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר או על פי צו בית משפט.
 7. על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.